Magánszemélyek részére kiadott parkolási igazolvány pótlása

A természetes személyek elektronikus úton kezdeményezhetik parkolási igazolványuk pótlását abban az esetben, ha az igazolványt ellopták, megsemmisült, vagy elveszett.

Kulcsszavak: magánszemélyek részére kiadott parkolási igazolvány pótlása, parkolási igazolvány pótlása, rokkant kártya pótlása

A természetes személyek elektronikus úton kezdeményezhetik parkolási igazolványuk pótlását abban az esetben, ha az igazolványt ellopták, megsemmisült, vagy elveszett.

Parkolási igazolvánnyal rendelkező személy, vagy aki a részére kiállított parkolási igazolványt elvesztette, az megsemmisült, vagy azt tőle eltulajdonították.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül az veheti igénybe, aki rendelkezik

és megfelel az elektronikus ügyintézés további feltételeinek.

Akinek az igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 10 napon belül bármely járási hivatalnál bejelenteni.

Érvénytelen az igazolvány, ha

A parkolási igazolvány pótlása teljes körűen intézhető elektronikusan.

Az elektronikus úton intézhető pótlás és csere esetében az okmány 15 napon belül kerül kiállításra és postázásra.

A természetes személyek részére kiállított parkolási igazolvány pótlása díj- és illetékmentes.

A lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, illetve a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala Központi Okmányirodai Főosztálya

Fővárosi és megyei kormányhivatal

A parkolási igazolvány birtokban tartására vonatkozó szabályok

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)

Mozgásszervi fogyatékosnak kell tekinteni azt a személyt, akinek a mozgásrendszer károsodása vagy funkciózavara miatt a helyváltoztatása az alább felsorolt segédeszközök állandó és szükségszerű használatát igényli:

a) végtag protézisek

aa) alsó végtag protézisek (egy végtagra) lábszárcsonkra, combcsonkra, csípőízületi csonkra, alsó végtag fejlődési rendellenességeire,

ab) felső végtag protézisek (mindkét végtagra) alkarcsonkra, felkarcsonkra, vállcsonkra,

ac) felső végtag protézisek (egy végtagra) alkarcsonkra, felkarcsonkra, vállcsonkra, feltéve, hogy a másik felső végtag is olyan mértékben bénult, csonkolt vagy deformált, hogy az a manipulációs képességet jelentős mértékben korlátozza;

b) ortézisek

ba) alsó végtag ortézisek (mindkét végtagra) alsó végtag izomzatának bénulása esetén dinamikus rögzítéssel ortézisek, járógépek,

bb) felső végtag ortézisek (mindkét végtagra) felső végtag izomzatának bénulása esetén,

bc) egy alsó és egy felső végtag ortézis,

bd) egy felső végtag ortézis, feltéve, hogy a másik felső végtag is olyan mértékben bénult, csonkolt vagy deformált, hogy az a manipulációs képességet jelentős mértékben korlátozza,

be) egy végtag ortézis és gyógyászati segédeszköznek minősülő gerinc ortézis;

c) személyes mozgás nem testen viselt segédeszközei

ca) egy karral működtetett járóeszközök hónalj- és könyökmankók, abban az esetben, ha a kérelmező protézis vagy ortézis állandó használatára az állapotából következően nem képes, könyökmankók, abban az esetben, ha a kérelmezőnek mindkét alsó végtag bénulása, illetve azok súlyos deformitása, vagy a végtagok egymástól eltérő rövidülése miatt nehéz ortopéd cipőt kell viselnie, amennyiben a végtagok súlyos sérülése a végtag térfogat, és ezáltal az izomerő jelentős csökkenését okozza,

cb) kerekesszékek (ideértve az olyan helyváltoztatást szolgáló eszközt is, amely valamilyen életfunkciót fenntartó készülékhez kötött) kézi meghajtású, elektromos kerekesszék.

Mozgásszervi fogyatékos továbbá:

  1. mindkét felső végtagja a manipulációs képességet olyan jelentős mértékben korlátozóan bénult, csonkolt, deformált vagy torzult, amely önmagában vagy műtéti korrekcióval alkalmas lehet alapfunkciók elvégzésére, de a felső végtag protézis használata esetén e funkciók ellátására már nem lenne képes;
  2. b) legalább két végtagra vagy egy végtagra és a törzsre kiterjedő tartós ízületi, illetve izommerevsége, bénulása, vagy csont-, illetve ízületi deformitása van, amennyiben ez az állapot a mozgást vagy az érintett testrészek használatát súlyos mértékben akadályozza;

c) túlmozgással együtt járó súlyos mozgáskoordinációs zavara a járást vagy a motoros képességeket jelentős mértékben akadályozza.

Array

EKTFO