MISKOLC - Széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettség

A széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettség a távhőszolgáltatási közüzemi szerződés felmondásával, vagy jogszabályban foglalt módosítással történő megszüntetése esetén, a szerződés megszűnését követő naptól keletkezik.

A díjfizetési kötelezettség a szerződés megszűnését követő ötödik naptári év utolsó napjáig áll fenn.

Kulcsszavak: MISKOLC - Széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettség

A széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettség a távhőszolgáltatási közüzemi szerződés felmondásával, vagy jogszabályban foglalt módosítással történő megszüntetése esetén, a szerződés megszűnését követő naptól keletkezik.

A díjfizetési kötelezettség a szerződés megszűnését követő ötödik naptári év utolsó napjáig áll fenn.

A díjfizetési kötelezettség alanya annak az épületnek, épületrésznek a tulajdonosa, vagy tulajdonosi közössége, amelyben a távhőszolgáltatás igénybevételét megszüntették.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek a bevallást joghatás kiváltására alkalmas módon az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével tehetik meg. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek továbbra is benyújthatják papír alapon a bevallást.

A díjfizetési kötelezettség keletkezését a díjfizetésre kötelezett a keletkezés napját követő 15 napon belül bejelenti az önkormányzati adóhatóság (továbbiakban: adóhatóság) részére. Az adóhatóság a díjfizetésre kötelezettet nyilvántartásba veszi.

Az adóhatóság a rendelkezésére bocsátott adatok alapján április 15-ig határozattal értesíti az alanyokat az előző évi díjfizetési kötelezettség összegéről.

A díjat a kötelezett május 15. napjáig köteles megfizetni az önkormányzat 10700086-42689106-52500006 számú széndioxid kibocsátási különbözeti díj beszedési alszámlára.

A Széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettség ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az on-line kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is- nyomtatható PDF formátumban.

Ágazat: Adóügy

Ügytípus: CO2 kibocsátási különbözeti díj

Űrlap megnevezése: Bevallás a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiségről és annak előállítása során kibocsátott széndioxidról

Az OHP felület használatával kapcsolatos további tájékoztatás a https://www.miskolc.hu/varoshaza/adougyek/onkormanyzati-hivatali-portal-ugyinditas-adoegyenleg-lekerdezes linken érhető el.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

A fizetendő díj mértéke Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Miskolc Megyei Jogú Város területén végzett távhőszolgáltatásról, annak díjáról, valamint a díjalkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 39/2017. (XII. 5.) önkormányzati rendelete alapján megállapított díj alapja után 15.-Ft/kg.

Az épület, épületrész használatának szünetelése a díjfizetési kötelezettséghez kapcsolódó bejelentési kötelezettséget nem érinti.

Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.évi CLI. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 39/2017. (XII. 5.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város területén végzett távhőszolgáltatásról, annak díjáról, valamint a díjalkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló önkormányzati rendelete

Épületrész: A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény alkalmazásában a távhővel ellátott épületnek, építménynek, ingatlannak funkcionálisan önálló, külön vagy közös tulajdonban lévő része (lakás, üzlethelyiség, lépcsőház stb.)

Array Array

Miskolc Település