102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése szerinti a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igazolására 2012. december 31-ét követően fel nem használható orvosi szakvélemény („7 pontos” szakvélemény) alapján került megállapításra.

">

Magánszemélyek részére kiadott parkolási igazolvány cseréje

A végleges állapotú természetes személyek elektronikus úton kezdeményezhetik parkolási igazolványuk cseréjét abban az esetben, ha állapotuk véglegessége nem a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése szerinti a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igazolására 2012. december 31-ét követően fel nem használható orvosi szakvélemény („7 pontos” szakvélemény) alapján került megállapításra.

Kulcsszavak: magánszemélyek részére kiadott parkolási igazolvány cseréje, parkolási igazolvány cseréje, rokkant kártya csere

A végleges állapotú természetes személyek elektronikus úton kezdeményezhetik parkolási igazolványuk cseréjét abban az esetben, ha állapotuk véglegessége nem a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése szerinti a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igazolására 2012. december 31-ét követően fel nem használható orvosi szakvélemény („7 pontos” szakvélemény) alapján került megállapításra.

Akinek állapota  – a fentiekben megjelöltek szerint – végleges, és

A jogosultságot a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott szakvéleménnyel vagy szakhatósági állásfoglalással kell igazolni.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül az veheti igénybe, aki rendelkezik

és megfelel az elektronikus ügyintézés további feltételeinek.

A parkolási igazolvány cseréje teljes körűen intézhető elektronikusan, amennyiben az állapot véglegessége nem a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése szerinti a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igazolására 2012. december 31-ét követően fel nem használható orvosi szakvélemény („7 pontos” szakvélemény) alapján került megállapításra.

Az elektronikus úton intézhető csere esetében az okmány 15 napon belül kerül kiállításra és postázásra.

A végleges állapotú természetes személyek részére kiállított parkolási igazolvány cseréje díj- és illetékmentes.

A lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, illetve a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala Központi Okmányirodai Főosztálya

Fővárosi és megyei kormányhivatal

A parkolási igazolvány érvényességi ideje (időbeli hatálya)

Az érvényességi idő leteltével az igazolvány további 5 évvel újabb szakvélemény bemutatása nélkül meghosszabbítható, ide nem értve a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (4) bekezdése szerinti, a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igazolására 2012. december 31-ét követően fel nem használható orvosi szakvélemények esetén kiállított igazolványokat.

Érvénytelen az igazolvány, ha

Az elektronikus úton intézhető pótlás és csere esetében az okmány 15 napon belül kerül kiállításra és postázásra a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala által.

A parkolási igazolvány birtokban tartására vonatkozó szabályok

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)

Array

EKTFO