MISKOLC - Gyógyszertámogatás

Gyógyszertámogatás  állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a jogszabályban rögzített mértéket.

Kulcsszavak: MISKOLC - Gyógyszertámogatás

Gyógyszertámogatás  állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a jogszabályban rögzített mértéket.

Jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ( a továbbiakban: nyugdíjminimum) 200 %-át, egyedül élő esetében 275%-át, azon családok esetében, ahol a család minden tagja betöltötte 70. életévét 300 %-át, 70 éven felüli egyedül élők esetében 325 %-át, feltéve, hogy:

a)  az  Szt. 50. § (1)-(2) bekezdése alapján közgyógyellátásra nem jogosult, és

b) krónikus betegségére tekintettel - a kérelem benyújtását megelőző három hónapban - rendszeresen szedett  gyógyszereinek az egészségbiztosítási szerv által igazolt havi átlagköltsége eléri a 3.500,-Ft-ot.

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatala által rendszeresített űrlapon lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Papír alapon benyújtható űrlap

Kérelem gyógyszertámogatás megállapításához v1.1

Nyilatkozat gyógyszertámogatáshoz v1.1

Elektronikus űrlap

Kérelem gyógyszertámogatás megállapításához v1.1

Nyilatkozat gyógyszertámogatáshoz v1.1

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A támogatás összege: havi 3.500,-Ft, mely három havonta, egyenlő részletekben kerül kiutalásra.

A kérelem mellékleteként benyújtandó mellékletek:

 

Munkáltatói igazolás:

 

Havi rendszerességgel járó jövedelem esetén: a benyújtást megelőző hónapra vonatkozó a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás;

 

Nyugdíjas kérelmező esetében: tárgy évi nyugdíjösszesítő, valamint utolsó havi nyugdíjszelvény vagy folyószámlakivonat

 

Nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetében: a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem 1 havi átlagát igazoló, adóbevallással már lezárt időszak tekintetében NAV által kiállított jövedelemigazolás, ezen felül a tárgyévi hónapokra vonatkozó nettó jövedelemről szóló igazolás/nyilatkozat

A jövedelem, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedülélő, a háztartás, a keresőtevékenység, az aktív korú fogalmának meghatározására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 4. § ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Array Array

Miskolc Település