MISKOLC - Menetrend szerinti, helyi tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás

Utazási támogatásra jogosult a Miskolc Megyei Jogú Város  közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, az oktatási-, nevelési intézmény (a továbbiakban:intézmény) azon alsó tagozatos tanulója:

a) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, valamint
b) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 150 %-át.

Kulcsszavak: MISKOLC - Menetrend szerinti, helyi tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás

Utazási támogatásra jogosult a Miskolc Megyei Jogú Város  közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, az oktatási-, nevelési intézmény (a továbbiakban:intézmény) azon alsó tagozatos tanulója:

a) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, valamint
b) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 150 %-át.

Azon tanulók, akik a fenti feltételeknek megfelelnek.

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatala által rendszeresített nyomtatványokon lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Papír alapon benyújtható űrlap

Kérelem a menetrend szerinti helyi tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás megállapításához v1.1

Elektronikus űrlap

Kérelem a menetrend szerinti helyi tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás megállapításához v1.1

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Támogatás összege:

A mindenkori tanuló bérletszelvény ellenértékének

100%-a, a) pont alapján jogosult tanuló esetében,
70%-a,  b) pont alapján jogosult tanuló esetében.

1997. évi XXXI. tv.
2016. évi CL. tv.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015. (II.10.) rendelete

A jövedelem, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedülélő, a háztartás, a      keresőtevékenység, az aktív korú fogalmának meghatározására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény (Szt.) 4. § ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Array Array

Miskolc Település