Kiskorú úti okmányának visszavonására irányuló kérelem

A kiskorú részére kiadott úti okmány visszavonása kérhető az útlevélhatóságtól a szülői felügyelettel rendelkező személy részéről.

Kulcsszavak: úti, okmány, útlevél, útlevélhatóság, kiskorú, visszavonás, nyilvántartás, belügyminisztérium, kormányablak, kormányhivatal,

A kiskorú részére kiadott úti okmány visszavonása kérhető az útlevélhatóságtól a szülői felügyelettel rendelkező személy részéről.

Az úti okmány visszavonását a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő vagy gyám kérheti.

Az úti okmány visszavonására vonatkozó kérelmet előterjesztheti:

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Általános hatáskörű útlevélhatóság (döntés meghozatala)

Közigazgatási per (bírósági út)

Az útlevélhatóság a kiskorú úti okmányát visszavonja, ha azt

Az útlevélhatóság hivatalból visszavonja az érvénytelen úti okmányt, ha

1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

Úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat.

Útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja.

Útlevélhatóság: az úti okmány kiadására, visszavonására, az utazás az 1998. évi XII. törvény szerint történő engedélyezésére, illetőleg korlátozására feljogosított közigazgatási szerv.

Általános hatáskörű útlevélhatóság: a külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter (belügyminiszter), mint a Kormány által kijelölt, a magánútlevéllel, a második magánútlevéllel, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevéllel, valamint a határátlépési igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben elsőfokú útlevélhatóság.

Szülői felügyeleti jog: a kiskorú gyermek neve meghatározásának, gondozásának, nevelésének, tartózkodási helye meghatározásának, vagyona kezelésének, törvényes képviseletének jogát és kötelességét, a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak a jogát foglalja magában.

e-Papír:  az e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel.

Ügyfélkapu: az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy a felhasználó a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri belépéssel, biztonságosan kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel.

Array Array

EKTFO