MISKOLC - Behajtási engedély

Az eljárás kérelemre indul. Miskolc város védett övezetébe behajtási engedély Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III. 30.) sz. rendelete alapján adható.

Kulcsszavak: MISKOLC - Behajtási engedély

Az eljárás kérelemre indul. Miskolc város védett övezetébe behajtási engedély Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III. 30.) sz. rendelete alapján adható.

A védett övezetbe behajtani kívánó természetes és jogi személyek.

Az ügyintézés lépései:

  1. Kérelem nyomtatvány kitöltése (honlapról letölthető vagy ügyfélszolgálatnál személyesen átvehető)
  2. 3.000.-Ft illeték megfizetése és az előírt mellékletek csatolása
  3. Kérelem benyújtása:

Ügyintézési idő: 5 munkanap

Papír alapon benyújtható űrlap

Behajtási engedély kérelem v1.1

Díj megfizetésének igazolása v1.1

 

Elektronikus űrlap

Behajtási engedély kérelem v1.1

Díj megfizetésének igazolása v1.1

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Az illetékek, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak kivételével, valamennyi egyéb díjat (pl. közterület-használati díj, behajtási engedély díja, közút nem közlekedési célú igénybevételének díja) a „Díj megfizetések igazolására” elnevezésű űrlapon szükséges igazolni.

A döntésről kiállított határozat tartalmának megfelelően a meghatározott összeget a „Díj megfizetésének igazolása” nyomtatványon az Önkormányzat 10700086-42689106-51100005 számú bankszámlaszámra történő átutalással szükséges megfizetni.

Vállalkozói behajtási engedély iránti kérelemhez:

Lakossági behajtási engedély iránti kérelemhez:

Intézményi behajtási engedély iránti kérelemhez:

Parkolási behajtási engedély iránti kérelemhez:

Ideiglenes behajtási engedély iránti kérelemhez:

Rendezvényszervező behajtási engedély kérelemhez:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 13/1998. (III.30.) számú rendelete a közterületek rendjéről

Védett övezet: a KRESZ 14.§ (1) bekezdés n/ pontja vagy z/ pontja szerint mindkét irányból behajtani tilos jelzőtáblával kijelölt olyan terület, ahová a behajtás, továbbá ahol a várakozás engedélyhez és az abban foglalt feltételekhez kötött.

Array Array

Miskolc Település