MISKOLC - Adóigazolás

Az önkormányzati adóhatóság az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki a nála vezetett adószámlákra vonatkozó adóigazolást (adóhatósági igazolást).

Kulcsszavak: MISKOLC - Adóigazolás

Az önkormányzati adóhatóság az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki a nála vezetett adószámlákra vonatkozó adóigazolást (adóhatósági igazolást).

Az adóigazolás kiállítása az ügyfél (adózó) kérelmére történik.

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek a kérelmet joghatás kiváltására alkalmas módon az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével terjeszthetik elő.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon továbbra is benyújthatják papír alapon a kérelmüket.

Az önkormányzati adóhatóság az adóigazolást a kérelem beérkezésétől számított 6 napon belül adja ki.

Az Adóigazolás ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az on-line kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is- nyomtatható PDF formátumban.

Ágazat: Adóügy

Ügytípus: Általános adónyomtatványok

Űrlap megnevezése: Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására

Az OHP felület használatával kapcsolatos további tájékoztatás a https://www.miskolc.hu/varoshaza/adougyek/onkormanyzati-hivatali-portal-ugyinditas-adoegyenleg-lekerdezes linken érhető el.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

Az adóhatósági igazolás kiállítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XXI. mellékletében foglaltak alapján illetékmentes.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek részére az adóigazolás elektronikus úton kerül kiállításra és megküldésére a hivatalos tárhelyre.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.évi CLI. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Általános adóigazolás: Tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy az állami adó- és vámhatóságnál fennálló tartozását vagy annak hiányát, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozást, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adatbejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a végleges megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette, illetve a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozásokat.

Array Array

Miskolc Település