MISKOLC - Telepengedélyek

Az ipari tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Kulcsszavak: MISKOLC - Telepengedélyezési eljárás

Az ipari tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Az ipari tevékenység végzője.

Telepengedélyezési eljárásra irányuló kérelem benyújtása.

30 nap

Papír alapon benyújtható űrlap

Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés/engedély iránti kérelem v1.0

Adatváltozás bejelentése (ipari tevékenység) v1.0

Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés/engedély iránti kérelem a telep használatára jogosult személyében történő változás miatt v1.0

Telephely megszünéséről szóló bejelentés v1.1

 

Elektronikus űrlap

Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés/engedély iránti kérelem v1.0

Adatváltozás bejelentése (ipari tevékenység) v1.0

Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés/engedély iránti kérelem a telep használatára jogosult személyében történő változás miatt v1.0

Telephely megszünéséről szóló bejelentés v1.1

 

Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 5.000.-Ft

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A jogszabály meghatározza a telepengedély-köteles (2. melléklet) és a bejelentéshez kötött (1. melléklet) ipari tevékenységeket.

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében, valamint a telepengedély kiadására irányuló kérelmet a kormányrendelet 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, elektronikus úton kell a telep fekvése szerint illetékes jegyzőhöz benyújtani.

Bejelentéshez kötött tevékenység esetén az adott tevékenység a szándék bejelentését követően végezhető, telepengedély-köteles tevékenység csak jogerős telepengedély birtokában.

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

35/1999. (X. 13.) BM. Rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról

Array Array

Miskolc Település