MISKOLC - Beszedett idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adófizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, és az adómentesség feltételeinek nem felel meg.

Kulcsszavak: MISKOLC - Beszedett idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adófizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, és az adómentesség feltételeinek nem felel meg.

Az adó beszedésére, bevallására, és az önkormányzati adóhatóság felé történő befizetésre, illetőleg a figyelembe vett adómentességi indokok igazolására az adóbeszedésre kötelezett, azaz a szálláshely tulajdonosa, üzemeltetője, fenntartója, bérbeadója köteles.

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek az adóbevallást joghatás kiváltására alkalmas módon az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével tehetik meg.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek továbbra is benyújthatják papír alapon az adóbevallást.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani. Az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizetheti meg az önkormányzat 10700086-42689106-52300002 számú idegenforgalmi adó beszedési alszámlájára.

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – 30 nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

A Beszedett idegenforgalmi adó ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az on-line kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is- nyomtatható PDF formátumban.

Ágazat: Adóügy

Ügytípus: Idegenforgalmi adó

Űrlap megnevezése: Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2019.01.01-től)

Ágazat: Adóügy

Ügytípus: Általános adónyomtatványok

Űrlap megnevezése: Bejelentkezés, változás-bejelentés

Az OHP felület használatával kapcsolatos további tájékoztatás a https://www.miskolc.hu/varoshaza/adougyek/onkormanyzati-hivatali-portal-ugyinditas-adoegyenleg-lekerdezes linken érhető el.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett önadózással teljesíti, az adóhatóság a fizetési kötelezettségről nem hoz határozatot.

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK az Idegenforgalmi adóról szóló 26/2015. (X.16.) önkormányzati rendelete szerint:

Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.évi CLI. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 26/2015. (X. 16.) önkormányzati rendelete.

Szálláshely: egész éven át vagy csak időszakosan, üzletszerűen működtetett olyan létesítmény, amely éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál.

Vendégéjszaka: vendégként eltöltött- éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt- legfeljebb 24 óra.

Array Array

Miskolc Település