MISKOLC - Adatváltozás ipari tevékenységben

Az eljárás kérelemre indul. A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki. A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni. A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén az új tevékenység tekintetében az eljáró hatóság engedélyezési eljárás folytat le.

Kulcsszavak: MISKOLC - Adatváltozás ipari tevékenységben

Az eljárás kérelemre indul. A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki. A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni. A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén az új tevékenység tekintetében az eljáró hatóság engedélyezési eljárás folytat le.

Az ipari tevékenység végzője.

Az adatváltozás bejelentésére irányuló kérelem benyújtása.

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Papír alapon benyújtható űrlap:

Adatváltozás bejelentése (ipari tevékenység) v1.0

Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés/engedély iránti kérelem a telep használatára jogosult személyében történő változás miatt v1.0

Elektronikus űrlap:

Adatváltozás bejelentése (ipari tevékenység) v1.0

Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés/engedély iránti kérelem a telep használatára jogosult személyében történő változás miatt v1.0

 

Módosítás díja: 5.000.-Ft

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Array Array

Miskolc Település