MISKOLC - Ifjúságvédelmi támogatás

Ifjúságvédelmi támogatásban kell részesíteni azt a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató személyt aki a 25. életévét még nem töltötte be és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum   150 %-át.

Kulcsszavak: MISKOLC - Ifjúságvédelmi támogatás

Ifjúságvédelmi támogatásban kell részesíteni azt a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató személyt aki a 25. életévét még nem töltötte be és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum   150 %-át.

Jogosult az a személy, aki a fenti feltételeknek megfelel.

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatala által rendszeresített űrlapon lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Papír alapon benyújtható űrlap

Kérelem ifjúságvédelmi támogatás megállapításához v1.1

Elektronikus űrlap

Kérelem ifjúságvédelmi támogatás megállapításához v1.1

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

A kérelem mellékleteként benyújtandó mellékletek:

 

Munkáltatói igazolás:

 

Havi rendszerességgel járó jövedelem esetén: a benyújtást megelőző hónapra vonatkozó a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás;

 

Nyugdíjas kérelmező esetében: tárgy évi nyugdíjösszesítő, valamint utolsó havi nyugdíjszelvény vagy folyószámlakivonat

 

 Nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetében: a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem 1 havi átlagát igazoló, adóbevallással már lezárt időszak tekintetében NAV által kiállított jövedelemigazolás, ezen felül a tárgyévi hónapokra vonatkozó nettó jövedelemről szóló igazolás/nyilatkozat

 

hallgatói jogviszony igazolása

A jövedelem, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedülélő, a keresőtevékenység, az aktív korú fogalmának meghatározására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 4. § ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Array Array

Miskolc Település