WMA - A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alappal(WMA) megkötött kártalanítási szerződésekhez kapcsolódó ügyfél megkeresések – az ár és belvízvédelmi kártalanítás céljából

A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alappal kötött kártalanítási szerződéshez, jelenleg az ár- és belvízvédelmi kártalanítás céljából létrehozott fejezeti kezelésű előirányzathoz (ÁBVK) kapcsolódó ügyintézés: - Adatváltozás bejelentése (név, lakcím, szerződés tárgyát képező ingatlan állapotában és értékében, illetve a tulajdoni hányadában bekövetkezett változások), - káresemény bejelentés és azzal kapcsolatos ügyintézés, - díjfizetéssel kapcsolatos megkeresések (információkérés, befizetett díjtöbblet, visszaigénylés vagy afeletti rendelkezés).

Kulcsszavak: WMA szerződés, ár- és belvíz, díjfizetés, kárigény, káresemény, egyéb

A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alappal kötött kártalanítási szerződéshez, jelenleg az ár- és belvízvédelmi kártalanítás céljából létrehozott fejezeti kezelésű előirányzathoz (ÁBVK) kapcsolódó ügyintézés: - Adatváltozás bejelentése (név, lakcím, szerződés tárgyát képező ingatlan állapotában és értékében, illetve a tulajdoni hányadában bekövetkezett változások), - káresemény bejelentés és azzal kapcsolatos ügyintézés, - díjfizetéssel kapcsolatos megkeresések (információkérés, befizetett díjtöbblet, visszaigénylés vagy afeletti rendelkezés).

Kártalanítási szerződéssel rendelkezők

Kérjük, töltse ki az elektronikus űrlapot. Először az előlapot kell kitölteni és amennyiben képviseletre jogosult, vagy meghatalmazott, kérnénk a képviseletre jogosultság, vagy a meghatalmazás dokumentumát is csatolni. A következő fejezetben a főlapot kell kitölteni és a kitöltést követően a megkeresés tárgyához kapcsolódó dokumentumokat is csatolni kell (pl. tulajdoni lap).

Az űrlap beküldésére kattintva küldi el a kitöltött űrlapot. Ha a rendszer az ellenőrzés során hibát jelez, annak kijavítása után kattintson újra az űrlap beküldésére.

Válaszlevelünk tartalmazza majd az ügy iktatószámát, az ügyintéző nevét, elérhetőségét és a további teendőket.

1. Adatváltozást érintő igazoló dokumentumok (pl.: személyigazolvány, anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, biztosított ingatlan tulajdoni lap, jogerős hagyatéki végzés).

2. Kártérítési igénybejelentés (30 napnál nem régebbi tulajdoni lap).

 

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár Támogatásokat Közvetítő Főosztály - Finanszírozási Osztály

Pénzügyminisztérium

Lehetősége van az e-ügyintézés mellett arra is, hogy ügyeit postai úton keresztül intézze. Postai cím: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold utca 4.

Egyéb elérhetőség: tkf@allamkincstar.gov.hu

50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

Array Array

MÁK_TKF