1997.évi XXXI.tv. 21/B § (2) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményeken felül további kedvezmény állapítható meg annak a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermeknek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg nyugdíjminimum150 %-át.

">

MISKOLC - Gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye

Az 1997.évi XXXI.tv. 21/B § (2) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményeken felül további kedvezmény állapítható meg annak a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermeknek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg nyugdíjminimum150 %-át.

Kulcsszavak: MISKOLC - Gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye

Az 1997.évi XXXI.tv. 21/B § (2) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményeken felül további kedvezmény állapítható meg annak a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermeknek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg nyugdíjminimum150 %-át.

Azon gyermek, aki a fenti feltételeknek megfelel.

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által rendszeresített űrlapon lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Papír alapon benyújtható űrlap

Kérelem gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményének megállapításához v1.1

Elektronikus űrlap

Kérelem gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményének megállapításához v1.1

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A kedvezmény mértéke, ha a család egy főre jutó havi jövedelme:

a) nem haladja meg a nyugdíjminimum 100%-át,  a térítési díj  havi 100%;
b) meghaladja a nyugdíjminimum 100%-át, de nem haladja meg a 130%-át,  a térítési díj havi 60%;
c) a nyugdíjminimum 130%-a fölött, a térítési díj  havi 30%.

A kérelem mellékleteként benyújtandó mellékletek:

 

Munkáltatói igazolás:

 

Havi rendszerességgel járó jövedelem esetén: a benyújtást megelőző hónapra vonatkozó a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás;

 

Nyugdíjas kérelmező esetében: tárgy évi nyugdíjösszesítő, valamint utolsó havi nyugdíjszelvény vagy folyószámlakivonat

 

Nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetében: a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem 1 havi átlagát igazoló, adóbevallással már lezárt időszak tekintetében NAV által kiállított jövedelemigazolás, ezen felül a tárgyévi hónapokra vonatkozó nettó jövedelemről szóló igazolás/nyilatkozat

 

iskolalátogatási igazolás

·         1997. évi XXXI. tv.

·         2016. évi CL tv.

·         Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015.  (II.10.)  rendelete

A jövedelem, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedülélő, a  keresőtevékenység, az aktív korú fogalmának meghatározására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 4. § ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Array Array

Miskolc Település